a

b_300_0_16777215_00_images_stories_konferencija_3005_1.jpeg

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић учествовала је на конференцији за штампу, који је, поводом Међународног дана нестале деце, организовала организација цивилног друштва „Астра“. Она је представила активности Заштитника грађана у вези са случајевима „несталих беба“, а нарочито Посебан извештај о случајевима тзв. „несталих беба“ који је упућен Народној скупштини 2010. године. Овај извештај био је један од кључних аргумената Европског суда за људска права, у пресуди коју је Суд донео у случају Зорица Јовановић против Србије, истакла је она.

Заменица заштитника грађана је подсетила да је Суд, у овој тзв. пилот - пресуди изрекао и опште мере Републици Србији, чија је примена под надзором Комитета министара Савета Европе, да Република Србија успостави механизам истраге случајева истих или сличних случају Зорице Јовановић, препоручујући да тај механизам – у складу са препорукама омбудсмана – буде доношење посебног закона. Гордана Стевановић је истакла да је у фебруару ове године Заштитник грађана био позван да пружи додатне информације Комитету министара у вези овог случаја, пре седнице Комитета на којој је разматрано поступање Републике Србије по пресуди Зорица Јовановић против Србије.

Заменица заштитника грађана је истакла да је Заштитник грађана остао активан у вези са решавањем случајева „несталих беба“, кроз поступање по притужбама, сарадњу са државним органима, као и да ће у будућности пружати добре услуге ради проналажења најадекватнијег начина да се на ауторитативан начин пруже аргументовани одговори родитељима „несталих беба“.

Проф. Весна Ракић-Водинелић представила је радни текст закона који предвиђа успостављање новог механизма испитивања случајева „несталих беба“. Законски текст израдила је група експерата у сарадњи са независним државним органима.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol