a

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара Наташа Јовић разговарале су данас са делегацијом Киргистана која се налази у радној посети нашој земљи. Тема разговора односила се на надлежност и овлашћења Заштитника грађана, посебно у области заштите и унапређења права детета.

Гордана Стевановић је кроз законодавни оквир и методе рада, као и организациону структуру представила досадашње активности Заштитника грађана. Истакла је до сада остварено преко 70 000 контаката са грађанима, примљено преко 20 000 притужби, као и да државни органи у преко 80% извршавају препоруке Заштитника грађана. Посебно се осврнула на начин  поступања по притужбама, природу и најчешће повреде права на које грађани упозоравају.

У области права детета највећи број притужби односи се на заштиту детета од насиља у школи, вршњачко насиље, али и злостављање и занемаривање у породици, навела је Наташа Јовић. Такође, велики број притужби односи се и на права деце са сметњама у развоју и деце оболелих од тешких болести. Кроз карактеристичне случајеве представила је поступање државних институција приликом примене протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања и улогу Заштитника у остваривању права детета на заштиту од насиља.