a

У ноћи између 9. и 10 јуна, од 23.50 до 00.40 часова, обављена је ненајављена посета полицијској испостави у седишту Полицијске управе Крушевац. Током посете је омогућено остваривање надлежности Заштитника грађана и НПМ. Омогућен је приступ просторији за задржавање и разговор са затеченим и задржаним лицима.

Детаљи ненајављене контролне посете полицијској испостави у седишту Полицијске управе Крушевац биће ускоро представљени у посебном извештају Заштитника грађана.