a

Мултидисциплинарни тим у саставу експерата из области третмана и судске медицине, као и саветника Заштитника грађана реализовали су од 9. до 10 јуна посету Васпитно-поправном дому у Крушевцу. Приликом посете је остварена изузетно добра сарадњу са запосленима ове институције, а тиму је омогућено да у оквиру Националном механизма за превенцију тортуре (НПМ) испуни мандат.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) обавља посете установама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, у циљу одвраћања државних органа и службених лица од било каквог облика мучења или било ког другог облика злостављања, као и ради усмеравања државних органа ка стварању смештајних и осталих животних услова у установама у којима се смештају лица лишена слободе у складу са важећим прописима и стандардима.