a

Заменици заштитника грађана Гордана Стевановић и Роберт Сепи и помоћница Генералног секретара Наташа Јовић, са сарадницима, посетили су 03. и 12. 06. 2014. године прихватне центре на Сајму и у Обреновцу, где су смештени грађани пресељени из других прихватних центара. Представници Заштитника грађана су се упознали са условима у којима су грађани смештени и услугама које су им стављене на располагање и обавили разговоре са службеним лицима задуженим за прихват и размештај угрожених грађана.

На Сајму и у касарни Обреновац се тренутно налази приближно 600 грађана, од чега су скоро једна трећина деца, а већина њих су припадници ромске националне мањине. Иако је грађанима је обезбеђена исхрана, приступ здравственој заштити и хуманитарна помоћ, услови у којима бораве – посебно хигијенски - нису адекватни на дужи рок,  нарочито када су у питању најмлађи.