a

Предшколска установа "Бошко Буха" из Београда одбила је да деци са алергијом на протеине у млеку и јајима, током боравка у предшколској установи, обезбеди оброке у складу са њиховим специфичним потребама у исхрани, утврдио је Заштитник грађана. Секретаријат за образовање и дечју заштиту је пропустио да, коришћењем својих овлашћења, отклони пропуст на штету деце, налазећи да је став Предшколске установе оправдан, услед нејасних правних правила које уређују обавезе и одговорности у вези са исхраном деце.

За разлику од Београда, предшколске установе у другим градовима у Републици Србији, саме или уз помоћ и подршку градских управа, обезбеђују услове и начин припремања оброка за децу која имају специфичне потребе у исхрани из здравствених или верских разлога.

Предшколској установи и Секретаријату за образовање и дечју заштиту, упућене су препоруке, о чијем спровођењу су Установа и орган управе дужни да обавесте Заштитника грађана у року од 60 дана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol