a

Тим НПМ, кога су чинили представници Заштитника грађана, НВО „Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-S“, као и експерт медицинске струке, реализовао је  9. и 10. априла 2013. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину, ненајављену контролну посету Дому „Ветерник“ у Ветернику. Том приликом сачињен је  извештај са препорукама.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol