a

b_300_0_16777215_00_images_stories_kragujevac24062014_1.jpegЗаменица заштитника грађана Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара Наташа Јовић говориле су данас на округлом столу „Услуге за децу у локалној заједници и рестриктивне економске мере“ који је организовао Заштитник грађана уз подршку Владе Краљевине Норвешке.

Заменица заштитника грађана указала је на забрињавајући тренд гашења или смањивања услуга социјалне заштите, нарочито услуга намењених деци у посебно рањивом положају – деци са сметњама у развоју и инвалидитетом, деци чији је живот и/или рад повезан са улицом, деци која су погођена екстремним сиромаштвом и деци припадника ромској националној мањини.

Рестриктивне мере штедње - које су већ довеле до гашења неких услуга социјалне заштите, као што је услуга дневног боравка у неким јединицама локалне самоуправе и услуга Свратишта за децу улице у граду Београду - угрожавају и друге услуге, пре свега оне намењене подршци детету у образовању и подршци породицама са децом са сметњама у развоју  инвалидитетом и тешко болесне деце, истакле су представнице Заштитника грађана

Представници органа, установа и организација града Крагујевца указали су да услуге социјалне заштите у Крагујевцу нису укидане, нити је обим њиховог пружања смањен, јер су средства обезбеђена у буџету, а Град је добио потребне сагласности за радно ангажовање. Градске институције и органи закључили су више протокола о сарадњи, од којих су неки у примени већ више година, који су значајно унапредили заштиту права угрожених грађана, посебно жртава насиља и трговине и продаје људским бићима и деце.

Заједнички закључак учесника је да издвајања за социјалну заштиту треба да буду последња на листи јавних расхода које би требало смањивати, јер је број грађана којима је потребна организована помоћ друштва – захваљујући економској кризи – све већи.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol