a

Заштитник грађана Саша Јанковић говорио је о улози и функцији Заштитника грађана, као и значају сарадње са парламентом, на семинару за нове народне посланике који је организовала Народна скупштина.

Јанковић је представио методе рада институције и навео да је до сада забележено преко 20 000 обраћања грађана, а да су органи јавне власти у око 88% случајева отклонили утврђене неправилности у току вођења поступка. 

О улози независних институција говорили су и Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Радослав Сретеновић, државни ревизор, Невена Петрушић, повереница за заштиту равноправности и Владан Јоксимовић заменик директора у Агенцији за борбу против корупције.