a

mladi panelisti ruma 1.jpgOбука чланова Панела младих саветника Заштитника грађана на тему вршњачке едукације за рад са децом у покрету одржана је од 2 - 5. јула 2014. године у Руми. Први део програма обуке о правилима и вештинама радионичарског рада, развијању комуникацијских и других вештина вршњачког едукатора, као и упознавање младих са механизмом настанка стереотипа и предрасуда, појмом дискриминације, проблемима и положајем деце у покрету и могућностима побољшања дечјег стандарда, реализовали су водитељке са дугогодишњим искуством у вођењу радионица и наведеним темама, Станислава Видовић, руководитељка два пројекта о деци и младима у Немачкој организацији за међународну сарадњу (ГИЗ) и Милена Голић-Ружић, представница Центра за права детета.

У оквиру другог дела обуке, чланови и чланице Панела су на терену кроз непосредни рад са децом која живе и раде на улици, као и са ромском децом у неформалним насељима, сазнавали о њиховом животу, идентификовали разлоге и узроке тешког положаја деце у покрету, ризике и изазове са којима се суочавају ова угрожена и маргинализована група деца. Чланице и чланови Панела подељени у четири групе посетили су две ромске породице у насељу Адице, ромско неформално насеље „Бангладеш“, Свратиште за децу и младе, као и тачке  на којима деца у Новом Саду раде на улици. Током послеподневног дружења, чланови Панела уручили су деци која живе и раде на улици поклоне које је донирала Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије и потом их водили на биоскопску пројекцију коју је поклонио „Тарамаунт филм“.

Панелисти су током обуке имали прилику да размене искустава и идеје са младима ангажованим у подршци и помагачком раду са децом у покрету и са Ромским ресурсним центром ЕХО у Новом Саду о томе који су све начини да се у кратком року дође до промене положаја и унапреди остваривање права деце у неформалним ромским насељима.

Завршни део обуке, који је спровела Драгана Јовановић-Ариас, представница организације Е-8, посвећен је рефлексији о обављеним студијским посетама и искуствима чланова Панела са теренског рада. Своја искуства и стечена знања чланице и чланови Панела су покушали да примене у планирању неколико акција за подршку деци и младима у покрету, како локалних акција у свом окружењу, тако и општих акција којима би била обухваћена деца која живе и раде на улици са територије читаве Републике Србије.

Обуку и активности Панела младих саветника финансијски је подржао УНИЦЕФ.