a

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић са сарадницама одржала је састанак са в.д. директора Градског центра за социјални рад Владимиром Илићем.

Заменица омбудсмана и в.д. директора Центра разговарали су о раду Градског центра за социјални рад, проблемима са којима се орган старатељства у раду сусреће, као и о мерама које директор Градског центра предузима и планира у циљу унапређења рада и сарадње са Заштитником грађана.

Посебна тема састанка било је и поступање Градског центра за социјални рад по препорукама које је Заштитник грађана упутио органу старатељства. Детаљно су анализирани одговори органа по упућеним препорукама и договорене су даље активности Центра у њиховом спровођењу.