a

altЗаменица Заштитника грађана за родну равноправност и права детета Гордана Стевановић учествовала је данас у презентацији Алата за самопроцену локалних механизама за родну равноправност, коју је организовала Мисија ОЕБС у Србији. У излагању је представила резултате мониторинг посета јединицама локалне самоуправе које је Савет за родну равноправност Заштитника грађана спровео у циљу прикупљања података о начину примене Закона о равноправности полова. У свом излагању посебно се осврнула на законодавни оквир, непоштовање одредбе Закона о формирању механизама за родну равноправност на локалном нивоу, као и на различиту праксу која је тим поводом заступљена у деловању органа јединица локалне самоуправе, наводећи појединачне примере као приказ непоштовања одредби Закона.

Алате за самопроцену локалних механизама учесницима скупа је представила консултанткиња Вишња Баћановић, а учесници у излагању и панел дискусији на тему приоритета политике родне равноправности и потенцијала коришћења Алата за самопроцену су били и представници Мисије ОЕБС у Србији, невладиног сектора, ресорних министарстава и јединица локалне самоуправе.