a

altЗаштитник грађана је посетио Параћин у оквиру планиране мониторинг посете у вези са поступањем локалних органа јавне власти приликом примене Општег и посебних протокола у случајевима насиља над женама у породици или у партнерским односима. Првог дана посете, 11. септембра 2014. године, организован је састанак стручног тима са представницима органа који су укључени у процес примене протокола на локалном нивоу. Били су присутни представници Полицијске управе Јагодина, Центра за социјални рад, Опште болнице, Дома здравља, Прекршајног суда и Основног јавног тужилаштва у Параћину. Они су указали на сопствена искуства и препреке са којима се сусрећу у свакодневном раду.

Другог дана посете, 12. септембра 2014. године, организован је разговор са грађанима и грађанкама који су говорили о проблемима са којима се суочавају у настојању да остваре своја права пред органима јавне власти. Стручној служби Заштитника грађана се током другог дана посете обратило 16 грађана, који су се највише жалили на повреду економско-социјалног права.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol