a

Помоћница генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана Наташа Јовић учествовала је 9. септембра 2014. године на брифингу Комитета министара Савета Европе о случајевима "несталих беба" и спровођењу општих мера на које је Република Србија обавезана пресудом Европског суда за људска права у случају Зорица Јовановић против Србије.

На дан одржавања брифинга, истекао је рок од годину дана од дана правноснажности пресуде Суда, у коме је Република Србија била дужна да успостави механизам који ће омогућити да родитељи  "несталих беба" добију пуне информације о судбини своје деце.

Помоћница генералног секретара пружила је информације о случајевима "несталих беба", мерама које је предузимала Народна скупштина, истраживању Заштитника грађана и Посебном извештају Заштитника грађана о случајевима "несталих беба" који је овај орган поднео Народној скупштини. Она је такође указала да је формирана интерсекторска радна група, као и да је група независних експерата сачинила радну верзију нацрта закона који уређује истрагу ових случајева, али да у овом тренутку није донет посебан закон како је то препоручио Заштитник грађана, нити је успостављен механизам како је то наложио Европски суд..

Случај Зорица Јовановић против Србије биће предмет предстојеће дебате Комитета министара Савета Европе.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol