a

Округли сто "Заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања - примена Општег и посебних протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања" који је у Бору и Зајечару организовао Заштитник грађана, окупио је представнике општина, судова, тужилаштава, полиције, здравствених установа, центара за социјални рад, просветних власти, установа образовања и васпитања и цивилног друштва. Они су са представницама Заштитника грађана разменили мишљења и информације о начину на који се спроводе мере превенције насиља и мере заштите деце од насиља.

Споразум о сарадњи, који су у обе општине закључили представници органа, установа, служби, удружења и медија, одличан је оквир за планирање и спровођење мера превенције и интервенције. И поред тога, међутим, неопходно је успостављати чвршћу сарадњу и ефикаснију размену информација, како би се обезбедио свеобухватан приступ деци, закључак је ових скупова.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol