a

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић и помоћница Генералног секретара Наташа Јовић учествовале су на семинару и студијској посети који је организовало Министарство спољних послова Пољске. Тема семинара је била "Заштита права детета" у оквиру кога су размењена искуства са државама Вишеградске групе и државама западног Балкана и Турске. Посебна пажња поклоњена је утицају омбудсмана и омбудсмана за децу на унапређење и заштиту права детета.

Заменица заштитника грађана представила је рад Панела младих саветника, истраживања које је ово саветодавно тело омбудсмана спровело и значајну улогу коју  ово тело које чине деца, има у вршењу функције омбудсмана у области права детета. Она је посебно нагласила да је партиципација детета најбољи начин заштите права детета и кључан услов за њихово унапређење.

У оквиру семинара организована је посета неурорехабилитационом центру за децу у коми и посета основној школи у којој се образују деца различитог етничког, културног и верског порекла.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol