a

dan seoskih zena 1.jpgЗаменица заштитника грађана Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара Оља Јовичић посетиле су Ужице и у оквиру радног састанка разговарале са замеником градоначелника и чланицама Савета за равноправност полова Ужица, представницама удружења сеоских жена Злакуса и Потпећ, као и са предузетницама  из  сеоских средина које су активне у сфери агробизниса.

Како су Ужице и Савет за равноправност полова у овом граду својим радом допринели знатном унапређењу положаја жена и увођењу принципа родне равноправности у све аспекте политичког и друштвеног живота, намера Заштитника грађана је била се ближе упозна са примерима добре праксе и пружи подршку женама да истрају у свом даљем ангажовању на  побољшању услова живота и рада y руралним срединама.

Са аспекта Заштитника грађана, кроз конструктиван дијалог присутних посебно је наглашена улога локалне самоуправе која шаље јасну поруку и даје смернице у ком правцу морају деловати органи државне управе како би били постигнути максимални резултати у руралним срединама, често оптерећеним бременом традиционалног начина живота и лошим социјално – економском условима.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol