a

Данас је у просторијама Заштитника грађана одржана прва од планираних једанаест обука саветника за заштиту права пацијената и локалних савета за здравље са територије Београда и Јужнобанатског округа. Циљ обуке коју спроводи Заштитник грађана у сарадњи са USAID Пројектом за реформу правосуђа и одговорну власт је да се полазници ближе упознају са надлежностима Заштитника грађана, као и са начином рада у заштити права пацијената.

По речима заменице заштитника грађана Гордане Стевановић обуком ова институција жели да пренесе досадашња искуства и запажања у заштити права пацијената, и истовремено усмери саветнике како да поступају поготово у случајевима посебно рањивих група, као што су деца, жене, националне мањине, особе са инвалидитетом.

Помоћник министра здравља др Зоран Панајотовић је рекао да је Закон о правима пацијената показао своје мањкавости, те министарство радо прихвата сугестије како би се направио што бољи оквир за будући рад.

До почетка 2015. године биће одржане обуке у Шапцу, Суботици, Пожаревцу, Зајечару, Крагујевцу, Нишу, Врању, Чачку, Краљеву и Новом Саду уз очекивано учешће више од 300 саветника за заштиту права пацијената и представника локалних савета за здравље.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol