a

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић, начелница Одељења за права детета Снежана Нешић и чланови Панела младих саветника Вељко Максимовић и Невена Манојловић учествовали су у Глобалној конференцији "Националне институције за заштиту људских права/права детета", одржаној у Сарајеву 3. и 4. новембра 2014. године, у организацији Save the Children International.

Поред младих саветника Заштитника грађана, у раду конференције учествовала су и деца сарадници организација "Отворени клуб" из Ниша, "Наша дјеца" из Сарајева, "Здраво да сте" из Бањалуке и "Центар за права детета" из Подгорице. Деца су направила и представила заједничку презентацију о томе како они виде степен остваривања права детета у региону, начин комуникације институција омбудсмана са децом и на који се начин остварује партиципација деце у раду омбудсмана. Деца су препоручила националним институцијама да на системски начин уреде партиципацију деце и да покажу већи степен поверења према деци која су "искуствени експерти" за сопствени положај.

Заменица заштитника грађана представила је рад Заштитника грађана, са посебним освртом на рад у области права детета и партиципацију деце у раду овог органа. Као координаторка Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе за 2014. годину, она је представила и досадашњи рад Мреже и њене резултате.

Потреба за јачањем улоге омбудсмана у остваривању и заштити права детета и подстицање функционалне и суштинске партиципације деце не само у раду институција омбудсмана, већ и у раду државних и других органа, кључни су закључци ове конференције.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol