a

Заштитник грађана Саша Јанковић поздравља одлуку Владе Републике Србије да, на предлог Управног одбора Директората цивилног ваздухопловства коначно именује директора тог Директората. Тиме је уважена препорука омбудсмана да се оконча поступак јавног конкурса за избор директора на чијем месту је, незаконито дуго, био вршилац дужности.

Именовањем директора, управљачка функција у националном надзорном телу Републике Србије у ваздушној пловидби враћена је у елементарне законске оквире.

Заштитник грађана, међутим, позива Владу Републике Србије да и без новог поступка контроле, на исти начин поступи и у случају Јавног предузећа Путеви Србије где, према сазнањима Заштитника грађана, постоји исти пропуст и лице именовано за вршиоца дужности директора обавља ту функцију иако је законом дозвољени рок истекао.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol