a

Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности организовали су данас у Новом Пазару јавну дебату „Кључни налази годишњих извештаја Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности из угла локалне заједнице – Нови Пазар “.

Основне теме јавне дебате биле су људска права и права националних мањина, владавина права и снага институција, доступност информација од јавног значаја, степен заштите података о личности, реформа правосуђа, као и поглед на владавину права и заштиту људских права са становишта локалних заједница, Новог Пазара.