a

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић учествовала је у раду Регионалне конференције о јачању националних система заштите деце од злостављања, насиља и искоришћавања, која је одржана у Минску, Белорусија, 12. и 13. новембра ове године.

Искуства земаља учесница Конференције и међународни стандарди у заштити деце од свих облика насиља, злостављања и искоришћавања били су централна тема конференције. Посебан аспект рада била је анализа улоге независних институција за заштиту права детета у остваривању права детета на слободу од сваког облика насиља и развијању и унапређивању система заштите деце од насиља.

Јединствен је став учесника да је мултисекторски приступ насиљу над децом кључан фактор од кога зависи успешност примене усвојених стандарда и протокола поступања. У томе своју улогу имају сви државни и други органи: од оних који доносе политике и дају оквир систему заштите деце од насиља, преко оних који у свакодневном раду примењују прописе, стандарде и протоколе поступања, до независних органа који контролишу степен остваривања права детета на заштиту од насиља и усмеравају органе у правцу највишег степена остваривања овог и свих других права детета.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol