a

Међународни дан људских права, 10. децембар, велики број грађана Србије дочекује притиснут кризом која посебно угрожава њихова економска и социјална права, али не само њих. Органи јавне власти зато имају додатну обавезу да поступају правично и законито, како би грађани равноправно уживали права која им гарантује Устав и закони.

У порасту је број притужби грађана на тешку социјалну и економску ситуацију изазвану губитком посла или смањењима зарада и пензија.

Органи јавне власти дужни су да при доношењу и спровођењу одлука, па и оних које су инспирисане штедњом, стриктно поштују Устав и законе. Никако се не би смело догађати да високи државни функционери, укључујући и министре, самовољно одлучују о питањима која су стриктно уређена законом.

Влада Републике Србије је по први пут почела да се организовано стара о извршењу препорука Заштитника грађана и проценат отклањања неправилности у поступцима контроле рада органа власти које покрене Заштитник грађана изузетно је, и за европске услове висок - преко 90%. Ипак, места задовољству нема јер органи власти и даље јако често поступају неправилно и нема довољно унутрашње контроле њиховог рада.

У периоду економске кризе посебно је велика и опасност од насиља и Заштитник упозорава на нужност репресивних мера против насилника, али и значај генералне превенције која је запостављена. Родна равноправност и заштита права детета морају да остану високо на листи приоритета органа јавне власти, али и друштва у целини. У настојању са допринесе стварању услова за превазилажење овог проблема, Заштитник грађана је Народној скупштини Републике Србије понудио прву радну верзију модела закона о родној равноправности.

Поводом обележавања Међународног дана људских права заштитник грађана Саша Јанковић и заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић  представиће прву радну верзију модела закона о родној равноправности на седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова у Народној скупштини.

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић, целодневним активностима, заједно са члановима Панела младих саветника, представницима УНИЦЕФ-а, Панела Повереника за заштиту равноправности, Савета детета МОДС, Отвореног клуба Ниш, као и ДХ групе Београд, обележиће годишњицу оснивања овог тела у просторијама зграде Заштитника грађана.

Заменик заштитника грађана за права националних мањина Роберт Сепи одржаће радни састанак са представницима Националног савета ромске националне мањине у седишту овог Савета, а заменик заштитника грађана за права лица лишена слободе Милош Јанковић  посетиће Специјалну затворску болницу у Београду и разговарати са лицима на извршењу мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања.

Заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих Владана Јовић посетиће "мале домске заједнице" које имају за циљ пружање подршке за самостални живот особама са менталним сметњама.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol