a

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара Наташа Јовић учествовале су на првом састанку вршњачке мреже подршке инклузивном образовању,  који је одржан 22. децембра 2014. године у Београду. Вршњачка мрежа подршке део је Мреже подршке инклузивном образовању у Србији која је формирана у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-ом.

Циљ оснивања вршњачке мреже подршке је јачање улоге вршњака у остваривању начела инклузије у образовању и оснаживање деце и младих да граде мрежу подршке вршњацима којима је подршка у образовању потребна,  јачају свест вршњака о инклузији и пружају помоћ и подршку ученицима којима је она потребна.

У интерактивном раду са децом и младима, заменица заштитника грађана и помоћница генералног секретара су говориле о правима детета,  начину на који деца и млади остварују и штите своја права, улози одраслих и њиховим дужностима и значају партиципације деце и младих. Оне су представиле рад Заштитника грађана и одговарале на питања која си деца и млади постављали.

Заменица заштитника грађана је посебно нагласила значај јачања подршке деци са сметњама у развоју и истакла да је инклузија у образовању значајан аспект рада Заштитника грађана коме ће додатна пажња бити посвећена током 2015. године, с обзиром да Заштитник грађана и даље прима притужбе које указују на недовољно развијене и доступне услуге додатне подршке у образовању деце са сметњама у развоју.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol