a

Амбасадор Данске у Београду Мајкл Борг-Хансен и заштитник грађана Саша Јанковић потписали су данас Меморандум о сарадњи којим се предвиђа јачање капацитета Заштитника грађана за остваривање својих надлежности у области промоције и заштите људских права, јачања владавине права и правне сигурности грађана. Сарадња ће обухватити размену стручних искустава са данским институцијама, јачање техничких капацитета Стручне службе Заштитника, ангажовање независних стручњака и организовање стручних скупова. 

Потписивањем овог Меморандума Заштитник грађана и Амбасада Данске усагласили су приоритетне области сарадње у 2015. години:

  • Израда нацрта Модела закона о државној помоћи за санацију последица елементарних непогода и помоћи за отклањање последица ванредних ситуација,
  • Унапређење безбедности и заштите поверљивих података грађана којима располаже Заштитник грађана.