a

Слаба имплементација антидискриминационих мера и недостатак интегралног приступа главни су разлози због којих су рањиве друштвене групе приликом запошљавања изложене дискриминацији. Најугроженије су жене, Роми и ЛГБТ популација, речено је данас на округлом столу у београдском Медија центру под називом „Зашто је међусобна сарадња битна код формулисања политика недискриминације у запошљавању на територији Србије, региона и ЕУ?“ у организацији НВО Лабрис, и GAYTEN LGBT, односно  ŠKUC из Словеније.

Истраживања о дискриминацији указују да већина грађана Србије сматра да је друштво у коме живимо дискриминаторско, и да је запошљавање област у којој је дискриминација најприсутнија.

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић је изнела искуства Заштитника грађана у овој области.  Указала је који су то проблеми са којима се грађани суочавају приликом заснивања радног односа, остваривања права из радног односа као и проблемима са којима се суочавају када остану без посла.  Осврнула се и на позитивно законодавство, које регулише ову област, и указала на одређене недостатке и неусклађености у прописима.

Истакла је значајну улога цивилног сектора у оснаживању припаднике свих рањивих група како би се обратили институцијама и указали на повреде својих права. Указала је на нужну сарадњу државних органа и свих других актера у заштити и унапређењу права жена и припадника рањивих група.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol