a

b_300_0_16777215_00_images_stories_skup_1_10022015.jpegЗаштитник грађана је данас у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) представио прву радну верзију модела закона о родној равноправности у просторијама СКГО у Београду.

Том приликом је заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић укратко упознала присутне представнике градова и општина у Србији са радом и надлежностима Заштитника грађана. Говорећи о потреби измене постојећег Закона  о равноправности полова, који је донет 2009. године, истакла да су резултати мониторинга спровођења закона на нивоу јединица локалне самоуправе, указали да су поједине одредбе закона непримењиве у пракси, недостају имплементациони механизми, локални механизми за родну равноправност су недовољно ефикасни. Прву радну верзију закона израдила је група стручњака на челу са професорком др Маријаном Пајванчић. Заменица заштитник грађана је истакла да Заштитник грађана ставља радну верзију на јавну расправу да би чуо ставове заинтересоване јавности и стручњака. Управо присутни представници градова и општина и релевантних државних институција су неко од кога се очекује да дају допринос изради радне верзије. Она је нагласила да све коментаре и сугестије на текст прве верзије закона могу послати до краја фебруара, а образац се налази на сајту Заштитника грађана (www.zastitnik.rs).

b_300_0_16777215_00_images_stories_skup_10022015.jpegСам текст прве радне верзије закона представила је ауторка  проф. др. Маријана Пајванчић, која је указала на неопходност усклађивања законских решења са другим законима и преузетим међународним обавезама, јер је у међувремену донет и Закон о забрани дискриминације, као и нови Закон о раду, а наша држава је приступила Истамбулској конвенцији.

Расправљајући о понуђеној радној верзији модела закона, представници локалних самоуправа су, између осталог указали, да тренутно важећи Закон о равноправности полова није потпуно дефинисао делокруг рада локалних механизама и инструменте за спровођење тог закона на локалном нивоу, као и да недостаје континуитет у раду ових тела.