a

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић је са сарадницима и вештаком форензичке медицине обавио ненајављену посету VII Павиљону КПЗ Пожаревац-Забела у ноћи између 11. и 12. фебруара, са циљем да утврди да ли има тортуре над затвореницима. Ниједан интервјуисани затвореник током ненајављене посете није указао на телесне повреде, као ни на насилно поступање према њему. Заштитник грађана изражава задовољство због таквог исхода контроле.
Тим Заштитника грађана, подељен у неколико оперативних група, током вишечасовне посете насумичним одабиром, обавио је ненадзиране разговоре са више од 40 осуђеника у њиховим спаваоницама.

Исте ноћи, тим Заштитника грађана је обавио ненајављену посету полицијској станици у Пожаревцу, током које су детаљно прегледане просторије за полицијско задржавање. Такође је обављен разговор са затеченим полицијским службеницима и извршен увид у постојеће евиденције и документацију о полицијском задржавању.

Наредног дана у јутарњим часовима тим Заштитника грађана је поново посетио КПЗ Пожаревац-Забела, са циљем да утврди да ли су спроведене препоруке које је Европски комитет против мучења (CPT) упутио Србији након посете обављене 2011. године. Тим је обишао затворени круг завода и посебно одељење за дела из организованог криминала.

Констатовано је да су запослени у КПЗ Пожаревац уложили велики напор како би, у складу са препорукама CPT унапредили рад. Утврђено је, међутим, да су смештајни капацитети и даље недовољни, да су објекти у лошем стању и да је број запослених недовољан. Извесно је да особље КПЗ Пожаревац не може само да отклони недостатке о којима је реч.

Заштитник грађана изражава задовољство оствареном сарадњом са запосленима у КПЗ Пожаревац-Забела и полицијској станици Пожаревац. Сходно ратификованом Опционом протоколу УН уз Конвенцију против тортуре и важећим стандардима, омогућен је приступ свим просторијама и инсталацијама, разговор са свим запосленима и лицима лишеним слободе, фото-документовање, као и приступ свим траженим подацима.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol