a

Заменик Заштитника грађана проф.др Горан Башић је у периоду од 17. до 20. фебруара обишао Пријепоље, Прибој, Сјеницу, Нови Пазар и Тутин. Овим посетама и разговором са надлежнима, заокружен је први циклус процеса утврђивања остваривања права националних мањина у мултиетничким локалним самоуправама.

Процес је започео децембра 2008. године, слањем информације и упитника на адресе 68 локалних самоуправа које имају статус мултиетничких градова или општина. На достављене упитнике одговоре је доставило 50 локалних самоуправа. Поред информација из директних контаката у оквиру посета, упитник ће бити један од основа за успостављање методолошки јединственог модела праћења остваривања права националних мањина на основу којег ће бити могуће анализирати стање, планирати државне и локалне мере, осмишљавати акционе планове и делотворно користитити примере добре праксе локалних самоуправа.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol