a

Деца и жене жртве насиља у породици - сузбијање и превенција насиља тема је данашњег састанка заменице заштитника грађана Гордане Стевановић са представницима града, суда и тужилаштва, Центра за социјални рад, полицијске управе, школске управе, просветне инспекције, здравствених установа и невладиних организација у Јагодини.

Заменица заштитника грађана је представила Посебан извештај о спровођењу Општег и посебних протокола о насиљу над женама у породици и партнерским односима. Она је истакла кључне проблеме на које је истраживање указало у ситуацијама када се надлежни  органи сусрећу са пријавама насиља над женама и сазнањима о насиљу над децом.

Представници органа и установа у Јагодини указали су на значај превенције и међусобне сарадње и размене информација, као и на недостатке које уочавају у систему заштите жена и деце од насиља. Интердисциплинарна сарадња је још једном истакнута као кључни фактор у превенцији и ефикасним мерама заштите.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol