a

Заштитник грађана поводом обележавањa Међународног дана матерњег језика истиче да, упркос томе што правни прописи Републике Србије, гарантовањем права на очување, употребу и неговање матерњег језика теже високим стандардима, проблеми који се појављују у свакодневној примени опомињу да је потребно још много напора, разумевања и времена како би се оно у потпуности и остварило.

Право на употребу матерњег језика је индивидуално право које утиче на свакодневни живот појединца, али и колективно право, дубоко, нераскидиво и далекосежно везано за заједницу која га користи и друштво у коме она живи. Велики број језика, који су у службеној употреби на територији Републике Србије и на којима се грађани информишу и образују, непроцењиво су богатство које треба да значи снагу а не слабост нашег друштва, култура и традиције.

Заштитник грађана овом приликом наглашава да је веома важно и знање и употреба језика средине у којој грађани живе, како би се отклониле препреке у њиховој интеграцији у друштво и запошљавање у органима јавне власти. Истовремено, у локалним заједницама у којима преовладава језик националне мањине, нужно је да припадници српског народа током школовања  овладају језиком своје средине ради бољег споразумевања са суграђанима.

Полазиште према коме је знање више језика предност и нужност захтева да брига о језику буде саставни део сваке државне политике, због чега је нужно перманентно, искрено и савесно ангажовање свих заинтересованих сегмената друштва. Један од основних задатака треба да буде уређивање службенe и јавнe употребe матерњег језика. Заштитник грађана истиче да одлагање свеобухватног решавања тог спорног питања не доприноси владавини права и јачању грађанске државе.

Генерална скупштина УНЕСКО прокламовала је 1999. године Међународни дан матерњег језика, као сећање на студенте који су 21. фебруара 1952. године убијени у Даки у Источном Пакистану, данас Бангладешу, јер су протестовали због тога што њихов матерњи језик није проглашен за званични.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol