a

Након годину дана од свечане доделе сертификата и потписивања споразума са 20 општина/градова, у Београду је одржана је конференција „Мобилни тимови за инклузију Рома - постигнућа, развој и перспективе“ са циљем представљања резултата првих оперативних планова мобилних тимова насталих у оквиру пројекта "Европска подршка за инклузију Рома".

Формирањем мобилних тимова, као радних тела локалних самоуправа, омогућено је да се кроз посете ромским насељима пружају заједничке и координисане подршке и помоћ појединцима и породицама. Чланове мобилних тимова чине ромски координатор, педагошки асистент, здравствена медијаторка, представник Центра за социјални рад и представник филијале Националне службе за запошљавање.

 Учесницима скупа обратио се и заменик заштитника грађана Роберт Сепи који је похвалио рад мобилних тимова и истакао да се још једном показало да заједничка и координисана акција даје резултате, ако се има у виду да су презентације досадашњег рада чланова мобилних тимова показале  охрабрујуће резултате који су постигнути. Роберт Сепи је позвао чланове мобилних тимова да се обрате Заштитнику грађана за помоћ и подршку,  имајући у виду проблеме са којима  су се суочавали, као и будуће изазове који им предстоје у раду.