a

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, у протеклом периоду посветио посебну пажњу положају странаца који су изразили намеру да траже азил у Републици Србији и нерегуларних миграната на њиховом путу ка земљама Европске уније.

Министарству унутрашњих послова и Комесаријату за избеглице и миграције у фебруару 2014. године упућене су препоруке за унапређење поступања према овим лицима. У циљу праћења спровођења упућених препорука за унапређење положаја тражилаца азила и нерегуларних миграната Заштитник грађана је у периоду од 1. јула до 31. децембра 2014. године обавио 41 посету надлежним органима. О налазима из посета сачињен је посебан извештај.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol