a

У Београду је 22. марта 2015. године одржана обука библиотекара сарадника на пројекту „Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт Заштитника грађана са грађанима“ који Заштитник грађана спроводи у сарадњи са библиотекама у петнаест изабраних градова и општина у Србији. Циљ обуке коју је водио Владимир Обрадовић, доцент на Факултету организационих наука и стручњак за организационо планирање, био је да учесницима понуди основна знања о елементима пројектног циклуса и вештине писања пројектних предлога и планирања будућих активности на промоцији људских и мањинских права у локалним заједницама. Осим тога, учесници су били у прилици да сазнају више о могућим изворима финансирања и потенцијалним партнерствима на локалном нивоу како би по завршетку текућег пројекта наставили да спроводе активности у циљу промоције људских права.

Обука је организована у оквиру пројекта „Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт Заштитника грађана са грађанима“ који Заштитник грађана спроводи у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије и јавним библиотекама у петнаест изабраних градова и општина у Србији, а уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке. Циљ пројекта је да се грађанима који живе у мањим градовима и општинама омогући да из локалних библиотека путем Скајпа успоставе комуникацију са Стручном службом Заштитника грађана. Пројекат се завршава средином јуна 2015. године а библиотеке ће и по завршетку пројекта наставити да обезбеђују комуникацију између грађана и Заштитника грађана и у сарадњи са локалним невладиним организацијама спроводе активности у области промоције људских и мањинских права.