a

Тим Заштитника грађана, у чијем саставу се поред запослених из стручне службе Заштитника грађана налазе и медицински експерти, реализовао је у касним вечерњим часовима, 31. марта 2015. године ненајављену контролну посету КПЗ Ниш. Током посете посебна пажња била је посвећена особама које се не налазе у групном смештају у циљу испитивања појава тортуре и других облика злостављања. После поноћи, 1. априла 2015. године обављена је посета ПУ Ниш, како би се испитали  услови смештаја лица лишених слободе и заштита од евентуалног злостављања.

Такође, реализована је посета Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница“ како би се испитало да ли се у болници спроводе препоруке Европског комитет  за спречавање мучења.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol