a

У организацији Handicap International данас се у Врњачкој Бањи одржава едукативни семинар за организаторе и активисте удружења особа са инвалидитетом.

Заменица ЗГ др Зорица Мршевић је у својој презентацији под називом „Зашто је питање родно важно“ акценат ставила на највазније елементе родних аспеката делатности и активизма тих организација. Посебан акценат стављен је на питање насиља према женама са инвалидитетом као и на здравствене проблеме са којима се сусрећу. Презентација је завршена излагањем неколико, неиндивидуализованих случајева из праксе Заштитника грађана.                             
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol