a

Тим Заштитника грађана, у чијем саставу се поред запослених из стручне службе Заштитника грађана налазе и медицински експерти, реализовао је у касним вечерњим часовима, 27. априла 2015. године, ненајављену контролну посету Окружном затвору у Лесковцу.

Током посете посебна пажња била је посвећена особама које се не налазе у групном смештају у циљу испитивања појава тортуре и других облика злостављања.

После поноћи, 28. априла 2015. године, обављена је посета Полицијској управи Лесковац, како би се испитали  услови смештаја лица лишених слободе и заштита од евентуалног злостављања.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol