a

Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана, учествовала је на округлом столу ,,Могућност ефикасне сарадње владиног и невладиног сектора у сузбијању насиља у породици“, који је данас одржан у Београду,  у организацији ИАН Међународне мреже помоћи. Циљ овог скупа је активна размена искустава и давање предлога у циљу унапређења сарадње и умрежавања свих актера који се баве спречавањем насиља и заштитом жртава насиља у породици.

Гордана Стевановић је представила активности Заштитника грађана у области спречавања насиља у породици и заштите жртава насиља, укључујући налазе и препоруке из Посебног извештаја Заштитника грађана о спровођењу Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља. Она је на скупу истакла да је потребно унапредити сарадњу и размену података између свих органа у систему заштите жена од насиља, и дала оцену да се у борби против насиља над женама не користе довољно сви потенцијали цивилног друштва. Такође је навела да је потребно у међуинституционалне споразуме о сарадњи на локалном нивоу поред представника органа јавне власти укључити и представнике/це организација цивилног друштва и, на тај начин, укључити ресурсе којима локална заједница располаже.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol