a

Министар одбране Братислав Гашић данас је непримереним понашањем и најприземнијим неистинитим опаскама и приморао заштитника грађана Сашу Јанковића да прекине контролну посету Војнобезбедносној агенцији, у моменту док је директор Агенције у свему сарађивао са омбудсманом Јанковићем и стављао му на увид до сада непоказана документа Агенције о догађају током Параде поноса.

Пре него што је министар Гашић увредама приморао Заштитника грађана и његове сараднике да напусте састанак са директором ВБА, генерал Петар Цветковић показао је Заштитнику оперативни документ бр. 44-123 од 7. 10. 2014. године, означен као строго поверљив, који садржи детаљне изјаве које је троје грађана дало припаднику ВБА о почетку и току инцидента у коме су повреде добили брат председника Владе и више других лица. Тај документ није достављен Тужилаштву, нити је његова садржина наведена у документима које је ВБА доставила тужилаштву, речено је.

Цветковић је Заштитнику грађана изјавио и да је наредбу о ангажовању ВБА у случају током параде поноса добио усмено од министра Гашића, „неколико дана“ након догађаја, заједно са руководиоцем Управе Војне полиције и да не зна да ли је наредба касније дошла и писмено, мада заштитник грађана има сазнања да јесте.

Понашање министра Гашића, који је заштитника грађана ненајављено дочекао у кабинету директора ВБА, на почетку и током састанка било је испод сваког институционалног, па и елементарног нивоа пристојности. Министар је прво поново оспоравао законско овлашћење Заштитника грађана да приступи документацији о случају, говорио о његовим наводним „политичким амбицијама“, предлагао му да своја овлашћења искористи у свом приватном случају, прекидао разговор директора ВБА и Заштитника грађана и коначно рекао Заштитнику грађана да је војску служио „у кантини, кафе кухињи Светка Ковача“.

Састанку су присуствовали и виши саветници у стручној служби Заштитника грађана Наташа Миљковић и Марко Јовановић, те пуковник Владимир Маринковић из ВБА.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol