a

Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) је у најкраћем року поступиo по препорукама Заштитника грађана у вези са остваривањем права на исплату трудничког боловања, учинивши податке који се тичу тих права правовремено доступне корисницима и јавности. На својој званичној интернет страници РФЗО је отворио посебан „кутак за труднице“, посвећен правима из здравственог осигурања која су типична само за труднице, као и нову рубрику која садржи податке о послодавцима који су поднели документацију ради утврђивања права на накнаду зараде трудницама.

Истовремено, Фонд ће, у циљу успостављања законом прописане међусобне сарадње са другим државним органима, Инспекторату за рад, као надлежном органом за обављање инспекцијског надзора у области рада и радних односа, месечно достављати информација о послодавцима који са закашњењем достављају обрачуне накнаде зарада за запослене због привремене спречености за рад.

Заштитник грађана је, поступајући по примљеним притужбама већег броја притужиља – трудница, као и на основу информација добијених од Родитељског портала „Бебац“, у поступку контроле правилности и законитости рада Републичког фонда за здравствено осигурање, утврдио одређене пропусте, те је у циљу унапређења рада органа управе и унапређењу заштите људских права, 15. априла 2015. године упутио Републичком фонду за здравствено осигурање препоруке. РФЗО је у току вођења поступка отклонио неке од утврђених пропуста, попут застоја у исплати накнада, а на отклањању других пропуста је још током поступка убрзано радио.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol