a

Помоћница генералног секретара стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић одржала је данас полазницима „Школе еколошког права“ на Правном факултету у Београду предавање о надлежностима, улози и положају Заштитника грађана. У оквиру предавања посебно је разматран аспект заштите права на здраву животну средину. Оља Јовичић је указала на значај заштите и унапређења права на заштиту животне средине у оквиру корпуса свих законом уређених права грађана, који је загарантован и Уставом. Такође, нагласила је да се у институцији Заштитника грађана посебна пажња посвећује промовисању ове области права.  

Полазници су показали велико интересовање за одржано предавање и током дискусије постављали питања о начину рада и могућностима заштите права на здраву животну средину пред институцијом Заштитника грађана.

Предавање је организовао Архус центар Крагујевац и ОЕБС за свршене и несвршене студенте Правног факултета у Београду и Нишу.