a

Заменица заштитника грађана Владана Јовић одржала је студентима Мастер студија на Правном факултету Универзитета у Београду уводно предавање о надлежностима, улози и значају институције Заштитника грађана.

Студенти су посебну заинтересованост изразили за питање односа републичког омбудсмана и локалних омбудсмана, као и разлике и сличности у раду и фунционисању Европског омбудсмана и Заштитника грађана Републике Србије.