a

Заменица заштитника грађана Владана Јовић одржала је студентима Мастер студија на Правном факултету Универзитета у Београду уводно предавање о надлежностима, улози и значају институције Заштитника грађана.

Студенти су посебну заинтересованост изразили за питање односа републичког омбудсмана и локалних омбудсмана, као и разлике и сличности у раду и фунционисању Европског омбудсмана и Заштитника грађана Републике Србије.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol