a

Полицијска управа Кикинда поступила је по шест препорука Заштитника грађана у вези са положајем лица у полицијском задржавању, које се односе на унапређење смештајних и хигијенских  капацитета и здравствених услова. Поводом препорука које захтевају одређена финансијска улагања, упућени су дописи надлежним службама Министарства унутрашњих послова ради њихове потпуне имплементације.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након обављене посете ПУ Кикинда, 26. и 27. фебруара 2015. године, сачинио Извештај о посети са 15 препорука и упутио Полицијској управи и надлежном министарству.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol