a

Честитам свим женама Србије 8. март, Међународни дан жена, желећи им, и подржавајући их у пуној равноправности и свакодневном поштовању њихових права у свакој ситуацији – у породици, школи, на радном месту, у болници, у слободном времену...

Захваљујући напорима жена из коалиције невладиних организација и државних органа, 8. март обележавамо подсећајући се на традиционалне вредности борбе за женска права - равноправност, достојанство, правду и синдикална права.

Борба против насиља које уништава женске животе, дискриминације на послу која крши њихова економска права, сексизма упереног против њиховог достојанства - одсликава визионарску енергију женског покрета који тежи свету достојанственијем и за жене и за мушкарце. У тој борби им се институција Заштиника грађана свим својим капацитетима придружује.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol