a

Прелиминарни налаз данашње посете НПМ (Национални механизам за превенцију тортуре, чије послове обавља Заштитник грађана) указује да су препоруке Заштитника грађана упућене Окружном затвору Нови Сад у великој мери испуњене.

Током посете тиму НПМ-а је омогућен преглед свих просторија, разговор са лицима лишених слободе, односно притвореника и осуђеника. О условима смештаја и живота у овој институцији, тим НПМ је разговарао и са управником и запосленима у Окружном затвору Нови Сад.

Посета је реализована ради сагледавања испуњености препорука Заштитника грађана из Извештаја о посети Окружном затвору Нови Сад из децембра 2014. године. Сарадња институције Заштитника грађана и Окружног затвора Нови Сад је изузетно добра.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol