a

Неажурна и неорганизована администрација је једна од највећих проблема наше јавне управе на коју се грађани Србије најчешће жале омбудсману. Државна управа не изискује квалитет свог рада и кадра, али верујем да Србија није осуђена на просечност, истакао је заштитник грађана Саша Јанковић на већ традиционалном предавању студентима треће године Факултета политичких наука у Београду, којем су присуствовали и декан факултета проф. др Илија Вујачић и продекан проф. др Ђорђе Павићевић, као и професор предмета Јавна управа проф. др Дејан Миленковић.

На предавању пред пуним амфитеатром заштитник грађана се осврнуо на почетке успостављања институције омбудсмана у свету, упознао студенте са надлежностима овог органа у Србији, а кроз примере притужби које добија од грађана објаснио је начин рада.

Он је навео де је прошле године утврдио преко хиљаду неправилности у раду државних органа на штету грађана. Како је рекао, омбудсман нема механизме да извршење својих препорука начини обавезујућима код органа који су начинили пропуст у раду, већ делује снагом аргумената ослањајући се на свој ауторитет.

Јанковић и студенти су се посебно осврнули на потребу поштовања, ефикасније примене, као и унапређења постојећег законског оквира за заштиту жена у породичном насиљу и права ЛГБТ особа.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol