a

Полицијска управа (ПУ) Пожаревац је у року остављеном за одговор поступила по три препоруке из извештаја који је тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) сачинио након ненајављене ноћне посете тој полицијској управи. У изјашњењу ПУ Пожаревац упућеном Заштитнику грађана је наведено да је поступање по четвртој препоруци из тог извештаја још у току.

ПУ Пожаревац је набавила прибор за прву помоћ, а полицијски службеници су прошли обуку за пружање прве помоћи. Такође, задржаним лицима се уредно уручују писана обавештења о правима, а медицинска документација са осетљивим подацима задржаних лица се више не чувају у полицијским досијеима.

По препоруци која се односи на унапређење материјалних услова смештаја у просторији за задржавање и која захтева одређена финансијска улагања упућен је захтев надлежном министарству за одобрење средстава потребних за адаптацију ове просторије.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol