a

Помоћница генералног секретара Заштитника грађана  Оља Јовичић присуствовала је данас округлом столу  „Развојне политике Србије у светлу Миленијумских циљева УН после 2015: Да ли смо сви једнаки у приступу правди?“, који је организовао недељник „Време“,  уз подршку Фондације за отворено друштво.

У расправи је оцењено да је уставни принцип владавине права, чији је саставни део гарантовано право на једнак приступ правди, од фундаменталног значаја за грађане који државу и имаоце јавних овлашћења перципирају као сервис грађана. Да би се остварило ово право неопходно је испунити низ предуслова, који између осталог подразумевају и доношење Закона о бесплатној правној помоћи.