a

Полицијска управа (ПУ) Лесковац је  поступила по  препорукама Заштитника грађана које  се односе на обавештавање лица лишених слободе о њиховим правима, заштиту приватности задржаних лица приликом обављања лекарских прегледа током задржавања, као и на адекватно рачунање почетка задржавања. Уједно, ПУ Лесковац је сходно упућеним препорукама унапредила и материјалне услове у просторијама за задржавање.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након ненајављене ноћне посете ПУ Лесковац сачинио Извештај о посети са шест препорука и упутио их овој управи и надлежном министарству.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol