a

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић и представници Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) одржали су завршни састанак са председником Европског комитета за спречавање мучења (European Committee for the Prevention of Torture - CPT) Миколом Гнатовским, који je са својим тимом био у двонедељном мониторингу установа у којима се  налазе лица лишена слободе.

Основне теме састанка биле су овлашћења и надлежности НПМ, сарадња са надлежним органима, као и проблеми и изазовима са којима се НПМ сусреће током свог рада. Представници Комитета су похвалили рад НПМ-а и истакли значај послова који обавља и поред недовољне кадровске попуњености.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol