a

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић и представници Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) одржали су завршни састанак са председником Европског комитета за спречавање мучења (European Committee for the Prevention of Torture - CPT) Миколом Гнатовским, који je са својим тимом био у двонедељном мониторингу установа у којима се  налазе лица лишена слободе.

Основне теме састанка биле су овлашћења и надлежности НПМ, сарадња са надлежним органима, као и проблеми и изазовима са којима се НПМ сусреће током свог рада. Представници Комитета су похвалили рад НПМ-а и истакли значај послова који обавља и поред недовољне кадровске попуњености.